Bài tập rèn luyện khả năng đáp trả bóng sâu và chính xác

admin

Administrator
Staff member
Để rèn luyện khả năng đáp trả bóng sâu và chính xác trong tennis, dưới đây là một số bài tập bạn có thể thực hiện:1. Bài tập "Baseline Rally": Thực hiện cuộc đấu Rally từ vị trí baseline với đối tác hoặc máy phát bóng. Tập trung vào việc đánh bóng sâu và chính xác để duy trì cuộc đấu. Cố gắng điều chỉnh lực đánh và góc đánh sao cho bóng đáp trả sâu và ở vị trí mong muốn trên sân.2. Bài tập "Target Practice": Đặt các vật trên sân ở các vị trí khác nhau, chẳng hạn như các cone, vạch hoặc điểm đánh dấu. Tập trung vào việc đánh bóng chính xác vào các vị trí đó. Bạn có thể tăng độ khó bằng cách giảm kích thước của các vật trên sân hoặc thay đổi vị trí của chúng.3. Bài tập "Deep Groundstroke Drill": Thiết lập một vòng tròn với các cone hoặc vật trên sân. Đánh bóng vào vòng tròn đó, tập trung vào việc đánh bóng sâu và chính xác để bóng đáp trả ở vùng sâu của sân. Cố gắng duy trì bóng trong vòng tròn và điều chỉnh kỹ thuật để đánh bóng chính xác.4. Bài tập "Approach Shot Drill": Đánh bóng từ vị trí baseline và sau đó tiến về phía trước để đánh volley. Tập trung vào việc đánh bóng sâu và chính xác để tạo cơ hội tiến vào vị trí volley. Bài tập này giúp rèn luyện khả năng đáp trả bóng sâu và chính xác trong các tình huống tiếp cận trên sân.5. Bài tập "Serve and Return": Thực hiện các cuộc phát bóng và đáp trả bóng với đối tác hoặc máy phát bóng. Tập trung vào việc phát và đáp trả bóng sâu và chính xác để làm khó đối thủ và kiểm soát trò chơi. Cố gắng điều chỉnh lực đánh và góc đánh để tạo ra sự đáp trả chính xác.Hãy thực hiện các bài tập này một cách đều đặn và tập trung vào việc đáp trả bóng sâu và chính xác. Đồng thời, lắng nghe cơ thể và đảm bảo thực hiện các động tác đúng kỹ thuật để tăng cường khả năng kiểm soát và đánh bóng chính xác trong tennis.Dưới đây là một số bài tập tiếp tục không trùng lặp để rèn luyện khả năng đáp trả bóng sâu và chính xác trong tennis:1. Bài tập "Deep Groundstroke Challenge": Đặt một mục tiêu ở phía baseline hoặc sau baseline. Cố gắng đánh bóng sao cho bóng vượt qua mục tiêu đó và đáp trả sâu vào sân đối thủ. Tăng độ khó bằng cách di chuyển mục tiêu xa hơn hoặc thay đổi vị trí của nó.2. Bài tập "Sidespin Control": Tạo ra quả bóng với hiệu ứng sidespin (xoáy ngang) bằng cách thay đổi góc đánh và cách tạo lực. Tập trung vào việc điều khiển đường đi của quả bóng và đảm bảo đáp trả sâu và chính xác.3. Bài tập "Directional Drill": Đặt các vật trên sân ở các vị trí khác nhau, đại diện cho các khu vực trong sân. Đánh bóng vào các vật trên sân theo thứ tự được chỉ định. Tập trung vào việc đáp trả bóng sâu và chính xác vào các vị trí cụ thể.4. Bài tập "Approach and Passing Shots": Thực hiện cuộc đấu mô phỏng tình huống tiếp cận và đáp trả bóng trong thực tế. Bắt đầu bằng việc đánh một cú tiếp cận và sau đó đáp trả bóng trở lại từ vị trí volley hoặc passing shot. Tập trung vào việc đáp trả bóng sâu và chính xác để kiểm soát trò chơi.5. Bài tập "Pressure Situations": Thiết lập các tình huống áp lực trong cuộc tập luyện, ví dụ như điểm số cân bằng hoặc game quyết định. Tập trung vào việc đáp trả bóng sâu và chính xác dưới áp lực để rèn luyện khả năng kiểm soát và tự tin trong những tình huống khó khăn.Hãy đảm bảo thực hiện các bài tập này một cách đều đặn và tập trung vào việc đáp trả bóng sâu và chính xác trong các tình huống khác nhau. Đồng thời, luôn lắng nghe cơ thể và đảm bảo thực hiện các động tác đúng kỹ thuật để phát triển khả năng kiểm soát và đáp trả bóng chính xác trong tennis.
https://votcaulongdasx.com/
 
Top